חברת דידקטוס בע"מ
הדרכה להדפסה חסכונית של שבועון "זמן איכות"


שלב ראשון


שלב ראשון: לאחר שהמקבץ הופיע על המסך, לחצו על "קובץ" כמתואר בתמונה


שלב שני


שלב שני: בתוך תפריט "קובץ", לחצו על אפשרות ה"הדפסה" המסומנת בתמונה


שלב שלישי


שלב שלישי: בחלון שהופיע, לחצו על לחצן ה"מאפיינים" המסומן בתמונה


הערה: משלב זה, ההוראות עלולות להשתנות מעט, בהתאם לסוג המדפסת שברשותכם

שלב רביעי


שלב רביעי: בתיבה שנפתחה, ליחצו על כפתור ה"טיוטה" המופיע בתוך תיבת האפשרויות של "הגדרת איכות" כמסומן בתמונה, והקישו על "אישור"


  למידע נוסף על הצטרפות או לקבלת שבועון דוגמא בחינם לחצו כאן