חברת דידקטוס בע"מ
הדרכה להתקנת תוכנת Adobe Reader

שלב ראשון

שלב ראשון: עיינו בהדרכה המוצגת להלן ולאחר מכן:

לחצו כאן (על שורה זו) על מנת להתחיל את תהליך ההורדה וההתקנה (לאחר העיון בהדרכה)


שלב שני


שלב שני: לחצו על כפתור "הפעל" המסומן בתמונת הדוגמא


שלב שלישי


שלב שלישי: לחצו שוב על כפתור "הפעל" בכדי להתחיל את תהליך הורדת התוכנה


שלב רביעי


שלב רביעי: כאשר מופיע חלון ההתקנה לחצו על כפתור "הבא" המסומן בתמונה


שלב חמישי


שלב חמישי: לחצו על כפתור ה"התקנה" המסומן בכדי להתחיל את התקנת התוכנה


שלב שישי:


שלב שישי: לחצו על כפתור "סיום" המסומן


שלב שביעי:


שלב שביעי: לאחר ההתקנה, ולאחר הפעלת התוכנה, לחץ על כפתור קבל כמסומן בתמונה


  למידע נוסף על הצטרפות או לקבלת שבועון דוגמא בחינם לחצו כאן